Het boek Esther – Gods sovereiniteit en mijn verantwoordeijkheid

Esther 4:14 “Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.”

1. Mordechai: het belang van trouw zijn
2. Haman: het gevaar van onze grote ‘ik’
3. Koning Ahasveros: het belang van dankbaarheid uiten
4. Esther: het belang van actie ondernemen
5. God: het belang van Gods soevereiniteit te erkennen