Vrucht van de Geest – Gal 5:22

De apostel Paulus was overtuigd dat de Heilige Geest in elke gelovige woont vanaf het moment van zijn bekering. Wat wil de Geest van God in ons doen? Hoe werkt Hij?

Drie lezingen in De Bron, Eindhoven. Juni 2020

Lezing #1 (29 minuten) Het innerlijke strijdt en over ‘Liefde, blijdschap en vrede

Lezing #2 (23 minuten) Natuurlijk en bovennatuurlijk eigenschappen en over ‘Geduld, vriendelijkheid, goedheid

Lezing #3 (23 minuten) In 1 Korintiërs 12 lezen we over 9 gaven (meervoud) van de Geest; in Galaten over 9 eigenschappen van de vrucht (enkelvoud) van de Geest. Iets moois en belangrijks ligt in die verschil. Ook over ‘Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing