Omgaan met homo- en transgendergevoelens

Het belang van onze denken. Om in het pastoraat te kunnen helpen, heb je kennis van de Bijbel nodig maar ook inzicht in hoe je zelf en anderen tegewoordig denken. Er is een grote verandering in manier van denken tussen Kerk-denken (300-1750), Modern-denken (1750-…) en Postmodern-denken (1950-…). In het bijzonder, hoe mensen denken over 1. Waarhied, 2. Moraliteit, 3. Gezag, 4. Geslacht en 5. Identiteit. Lezing in twee delen.