De brief van Paulus aan Titus

Paulus heeft Titus op het eiland Kreta achter gelaten “opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak” (1: 5). Ja, er was verkeerde leer bij sommige gemeentes, maar het grootste probleem was cultureel: men kwam tot geloof, ze waren gered, ze ontvingen de Heilige Geest “in rijke mate” maar hun levenswandel bleeft hetzelfde. Er is in deze korte brief een krachtige en praktische boodschap ook voor ons nu in Nederland.

Deel 1: 31 minuten

Deel 2: 33 minuten