De boodschap van Maleachi

Het boodschap van deze Hebreeuwse profeet past goed bij onze Moderne en Postmoderne gedachtegoed. Hoe we denken is belangrijk! Daarom Paulus schrijft: “En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (TELOS: denken)” (Rom 12:2).

In zijn boek, vermeldt Maleachi zes gebieden waarover God grote zorgen had, waar Gods volk verkeerde gedachten had:

  1. Wees dankbaar! 1:2-3
  2. Wees onderdanig! 1:6-14
  3. Wees trouw in je relaties! 2:10-16
  4. Wees trouw aan Gods Waarheid! 2:17
  5. Wees een goede beheerder! 3:7-9
  6. Wees een dienaar met visie! 3:13-18

Wat voor invloed heeft de werelds waarden op jou manier van denken?

De boodschap van Maleachi

60 min | 10.6 MB

Maart 2015 | De Bron, Eindhoven, Nederland

audio

Presentatie

document