De rol van de man en de vrouw in de gemeente samenkomsten

Wat zegt Gods Woord er over?

Waar beginnen we? Waarom niet met Gal 3:28? Waarom niet met 1 Kor 14:34? Waar dan?

Vier kern Bijbelteksten:

  1. 1 Korintiërs 11:1-16;
  2. Handeling 2: 1-47;
  3. 1 Timotheüs 2:8-12;
  4. 1 Korintiërs 14:26-40

Samenvatting en conclusie:

  1. In Gods ogen zijn man en vrouw 100% gelijkwaardig. In Gods ogen zijn man en vrouw niet gelijk, niet uitwisselbaar. Het verschil is door God zelf bedacht en het is goed. We zijn door God vevraagd om dit vorm te geven in onze gezinnen en in onze gemeente. Dit noemen we een ‘scheppingsorde principe’.
  2. We hebben niet kunnen concluderen dat er een algemeen verbod is op spreken, bidden of profeteren van vrouwen in een gemeente samenkomst.
  3. Een aantal tekstplaatsen waarvan we denken dat ze wel degelijk op de gemeentelijke samenkomsten slaan, geven ruimte voor de vrouw om te bidden en profeteren.
  4. Het apostolische verbod ‘Zwijgen – niet spreken’ gaat, concluderen wij,  over hoorbare bijdragen van zusters in een gemeente samenkomst die tegen de ‘scheppingsorde principe’ in gaan. Het is een verbod voor vrouwen op persoonlijke activiteiten in de gemeentelijke samenkomsten die te maken hebben met gezag en met onderwijs.

De rol van de man en de vrouw in de gemeente samenkomsten

74 min | 13.0 MB | November 3, 2013

De Bron, Eindhoven, Nederland

audio

Powerpoint Presentatie

document