#51 – Homo-conversion therapy, Sexual fluidity and the Law

A secular accademic case against legal attempts to restrict the availability of responsible counselling for those who experience movement in their sexual orientation in the direction of heterosexuality. Such restrictions are arbitrary, harmful and discriminatory.

NEDERLANDS: Het lijkt mij onrechtvaardig en discriminerend als er een asymmetrische gedragscode zou komen. Een gedragscode die alleen juridische beperkingen oplegt op counseling aan mensen die seksuele verandering ervaren in de richting van heteroseksualiteit. Geen enkele richting van verandering moet door de overheid gestigmatiseerd worden. Als er al een gedragscode nodig is, moet deze ideologisch neutraal zijn. Elke Nederlander, ongeacht in welke richting hij of zij van seksualiteit wil veranderen, moet volgens ons recht krijgen op dezelfde kwaliteit van (pastorale) begeleiding.

Sexual fluidity - a statistical study

4 pages

document

Gedragscode Homopastoraat en Seksuele fluïditeit

Inclusief de Open Brief aan Minister van VWS

document