De Wonderbare Picknick

Toen ze in de woestijn waren, gaf God de Israëlieten manna te eten (een zoet brood). Het lag elke ochtend zomaar op de grond. De grote menigte die de hele dag aandachtig naar Jezus had geluisterd, had ook honger. Hij wilde hen ook voedsel geven. Hij deed het anders: Hij maakte gebruik van wat iemand aan Hem gegeven had (5 broden en 2 vissen). Voordat Hij het brood vermenigvuldigde, brak Hij het. Waarom? Er zijn belangrijke lessen hier over hoe God ook vandaag met ons wil werken.